Odpustit

14.12.2017

Toužíme-li po tom, abychom prožili advent duchovně a nepovrchně, pak zkusme nejtěžší duchovní cvičení na světě: Odpustit Bohu, lidem okolo i sobě. Myslíte-li si, že odpuštění nepotřebujete a odpouštět nemusíte, pak gratuluji ke svatému životu, nebo k pořádnému pokrytectví. V knize Setkání s Bohem Anthony de Mello píše: "Všimli jste si, že nám nikde...

Adventní čekání na Krista je svého druhu čekáním na Godota, které tak úžasně vystihl Samuel Beckett. S Vladimírem jakobychom říkali "jednou přece přijít musí." Ale on nepřichází, tma je tu stále. Tak co je špatně? Jeden z klíčů k pochopení najdeme v modlitbě Otčenáš. Po dvě tisíciletí opakujeme "přijď tvé království", a přitom si ponecháváme to...

Zaklepal jsem na jeho dvěře. Antonín se usmál a pozval mě dál. Posadili jsme se u kamen. Zaujaly mě jeho třesoucí se ruce. "Chci to vzdát Antnoníne" pronesl jsem tichým hlasem."Už nemám sílu se změnit". Anotnín se mi podíval do očí a řekl "Než se rozhodneš, něco ti musím říct. Kdysi jsem chtěl spáchat sebevraždu. Myslel jsem na to každý...

Když Maria uvěřila, že se "to může stát", že se v ní počne nová naděje světa, nevěděla o budoucnosti vůbec nic. Maria vstoupila do tmy a každý její další krok, byl opakováním "staň se mi podle tvého slova" (Lk 1,38). Učit se od Panny Marie znamená učit se důvěřovat každému dalšímu kroku, s láskou jít, i když je tma.

Přijď

10.12.2017

Přijď do bordelu mého srdce. Přijď tam, kde jsem se dávno ztratil. Přijď tam, kde je můj strach. Přijď Kriste a narovnej vše na své místo svou láskou. Přijď do mých pořádků, zaručených informací a pocitů, že vím. Přijď tam, kde to řídím a vládnu. Přijď Kriste a znič všechny tyto jistoty svou láskou. Amen.

K některým myšlenkám se často vracím. Možná proto, že mě připomínají něco velmi důležitého. Paulo Coelho to vyjádřil velmi krásně:

Lukášovo evangelium říká "království Boží je ve vás" (ekumenický překlad používá "mezi vámi"). Mnozí křesťané ve svých teologiích odložili příchod Kristův někam do budoucnosti. Teď buď hodný, a za to půjdeš do nebe (nezlob nebo nepřijde Ježíšek). Spása jako sladká odměna pro vítěze soutěže v mravném životě, či jako intelektuální výkon. To je ale...

Je-li kněžství něčím výjimečné, pak tím, že mimořádně silně cítíme svou prázdnotu a nicotu. Kněžství je pro mne následováním šlépějí Mariiných. Jen tak mohu dojít ke Kristu, který nebude jen bůžkem splněných přání a věčných požadavků, ale stane se skutečně mým bratrem a přítelem. Docela rozumím tomu, co říká trapistický mnich Thomas Merton právě o...

Kam?

06.12.2017

Víra je takes nevědět kam, kudy a jak. Víra nás nese přes propasti našich selhání, nejistoty, pochybností a nevědomosti. Dokonce i tehdy, když jsme si jistí, přichází víra, aby nás zachránila od kamenného srdce. Víra je do velké míry opakem toho, čemu říkáme růst a jistota. Vydáváme se na cestu, kterou tak krásně vystihuje v modlitbě mystik Thomas...

Obejmout draka

04.12.2017

V knize od Annick de Souzennelle, Symbolismus lidského těla, jsem narazil na velmi zajímavý příběh profesora Dürckheima: "Je tomu už dlouho, co jsem se nedaleko Paříže setkal s jedním vyjímečným člověkem, otcem Řehořem, poustevníkem, který maloval ikony. Jedna z nich představovala Krista, který se pln lásky skláněl k Adamovi v pekle. Zeptal jsem se...

Ale já

03.12.2017

"Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. Třesu se, Bože můj, neboť tuším, že brzy umřu a pevný měl bych být. Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list, neboť on není bez důvěry k zemi. Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela...

Šalom

02.12.2017

Hebrejské slovo Šalom (שָׁלוֹם ) se překládá jako pokoj. Z tohoto slova lze však vyčíst mnohem víc než touhu po míru ve světě, či sobě samém. Harold Kushner ve své knize Aby život měl smysl píše: "Šalom znamená celost, v níž do sebe všechno zapadá, nic nechybí a nic není zlomené. Šalom pro vás jako jednotlivce znamená,...

Dva andělé

01.12.2017

Nedávno jsem měl sen. Stál jsem uprostřed ohromné řeky na jediném kameni, který byl široko daleko. Nejdřív ke mně přišel černý anděl a snažil se mě shodit do vody. Pak přišel bílý anděl a snažil se o totéž. S křikem jsem se probudil, takže nevím zda jsem spadl nebo ne. Později mi připadalo, že jsou oba součástí mé osobnosti,...

#DEJMUSVUJ

30.11.2017

Už dlouho přemýšlím jak změnit alespoň takovou maličkost, jako jsou naštvaný, smutný a vážný tváře. No jistě, včetně tý svý :)
A tak bych rád každej adventní den dal někomu trochu úsměvu na tvář. Tohle video je první nesmělej pokus :)
A tak jako vždycky, nemám to promyšlený, ale jdu do toho.
A když se přidáte, tak budu jenom rád....

Nesuď

29.11.2017

"Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte, a bude vám odpuštěno." (Lk 6,37) Ježíš nezpřevracel jen stoly obchodníků s vírou, ale převrací i naši vnitřní touhu soudit. Místo soudu, před kterým neobstojí nikdo, ukazuje k lásce. Chceme-li si ale zvolit lásku, pak do určité míry opouštíme tento tvrdý a nesmlouvavý...

Podstatné se ustkutečňuje v tichu a není to vidět. Snad proto dnes nevidíme Boha. Nemáme čas ho vnímat, neznáme místo odkud bychom ho spatřili. Nejde o to hodiny sedět v kostele, nikdy nešlo ani o to celé dny drmolit slova, kterým říkáme modlitby. Advent je začátkem ticha, je to přicházení Božího světla, do našeho světa výkonu, úspěchu a uřvané...

Odpolední procházka přes šibeniční vrch u Mirovic. Naposledy tady upálili Václava Berana z Letů. Psal se rok 1765. Bylo mu teprve jednadvacet. Stačilo, že byl choromyslný, a nemohl se moc bránit. Inu lidská spravedlnost. Apelační soud prý dovolil před upálením zardoušení. Tak vypadá civlizované "milosrdenství". Po několika letech se ukázalo, že...

Král králů

26.11.2017

Král s trnovou korunou. Vysmívaný. Po jeho těle stéká krev a také sliny těch, kteří si chtěli plivnout. Ten král, v nějž ke konci doufá už jen bláznivý klukovský Jan, Maria, které je asi jedno zda zůstane králem, ale chce aby její syn zůstal živý, Marie Magdalská, která ho bláznivě miluje. Bosé nohy krále z nichž stéká krev kolem hřebů....

Talitha kum

25.11.2017

V Markově evangeliu je příběh o vzkříšení malé dívky. Ježíš ji vzal za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: 'Děvče, pravím ti, vstaň!' (Marek 5,41).

Ježíš uzdravuje láskou, stejně tak láskou vidí, poznává svět, objímá malomocné, odsouzené, lidi s cejchem na čele. Jeho učení někteří mystici spatřují v jeho trojpřikázání lásky. Často se mě lidé ptají na to, jak milovat sama sebe. Skoro stejně tak často, jako mi moji nejbližší říkají "abych miloval sám sebe." V intelektuální rovině to vypadá, že...

Mám sen

23.11.2017

"Takže vám chci říci, přátelé, že i když musíme dnes stejně jako v budoucnu čelit nesnázím, mám stále jeden sen. Ten sen je hluboce zakořeněn ve společném americkém snu, že jednoho dne se tento národ vzpřímí a zakusí skutečný význam svého kréda: Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Martin Luther King měl svůj...

Kdosi vtipně poznamenal, že k modlitbě je možné ve vyjímečných případech možno použít i slova. Modlitba má mnoho podob. Jednou z nich je modlitba prázdných rukou. Otevřu dlaně. Uvědomím si, že nemám nic čím bych, třeba jen zmírnil utrpení světa, a tím méně to, které mě právě obklopuje. Vnímám své ruce, které už tolikrát byly plné, ale o vše,...

Naše kostely, modlitebny, teologie a přístupy. Popravdě už nemáme co nabídnout světu, který poznal mnohem efektivnější přístupy, mnohem zajímavější filosofické systémy. Jako instituce se příliš podobáme politickým frakcím hlásajícím jistoty a prosperitu, místo slova o naději a skutcích lásky. V tomto duchu souzním s Richardem Rohrem, který říká, že...

Zakoušení

20.11.2017

Latinské slovo "sapere" znamená zakoušení, či vychutnávání skutečnosti. Z tohoto základu pak pochází také slovo sapientia, čili moudrost. Modlitba, rozjímání, kontepmlace, meditace, ale také sama praxe nás vedou k tomu, abychom ochutnávali hořkost i sladkost života. Jistěže nám hrozí otrava jedem fanatismu, ale také obžerství pýchy, můžeme hladovět...

Mariánský sloup, který v posledních týdnech a měsících, zaplavuje nejen mediální prostor, ale také prostor diskusí uvnitř církví, vede ke "svatému" boji pro něj i proti němu, a svou energií zahaluje naprosto podstatné otázky. Kéž bychom s takovou silou a tvrdostí dokázali čelit skutečným nebezpečím dneška (nástupu neonacismu, oligarchickým pokusům...