Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí.
Přesto jim odpusťte.
Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní
ze sobectví a nízkých motivů.
Zůstaňte laskaví.
Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele
a opravdové nepřátele.
Přesto pokračujte.
Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou,
vy ale zůstaňte upřímní a čestní.
Strávíte-li...

Jaké to překvapení. Myslíte si, že Ježíš byl odsouzen a zabit nějakou bandou zločinců a hrdlořezů, lupičů, kriminálníků, nebo nějakým vyšinutým vrahem? Jaké to překvapení, když se podíváme blíž. Byli to lidé, kteří horlili pro dobro, často hovořili o Bohu, dodržovali desatero, odváděli desátky a účastnili se náboženských obřadů v chrámě. I tady...

Jsem hříšník, člověk plný vin a nedokonalosti, člověk sebestředný a sobecký, možná prostě člověk (kéž by), a přece doufám, že sestup je způsob jak poznat Boží milosrdenství. Vždyť "k Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli," jak se praví v evageliu.
Vzpomínám na jeden příběh. Byla svolána rada, na niž byl pozván i otec Mojžíš, on...

Ženská tvář Boha, tedy minimálně polovina jeho celistvosti, je přitom nádherná. Zahlédll jsem ji ve Fátimě, Lurdech, Medjugorje, Filipově nebo v Turzovce. Paradoxně ne v těch místech samotných, ale ve tváři všech, které jsem tam potkal. Nedávno jsem křtitl chlapa v mých letech (kolem čtyřicítky), o jehož rodičích je v evidenci jen "neznámí." Řekl...

Sestry a bratři. Ve čtvrtek jsem byl na návštěvě u táty a on mě prosil, ať mám nějaké kázání, které povzbudí a pomůže, že toho srážení druhých a pořvávání je už nějak moc na světě. Víte táta na tom není se zdravím právě dobře, a rodiče se mají poslouchat. Jako sluníčkář bych se z toho mohl vykroutit třeba hojnými citacemi...

Kdo jsem, abych kohokoliv soudil, radil někomu nebo vyzýval ke změně? Nemám přece nic než svoje hříchy a Jeho milost. Cokoli vykonám je možná na první pohled dobré, ale uvnitř svázané neviditelnými i viditelnými pavučinami ega. Jediné, co mohu je otevřít s tebou prázdné ruce a poprosit jako žebrák, se vší tou touhou vyškemrat aspoň čtyřitcet korun...

Mám velmi rád ten sentimentální, obrázek Srdce Ježíšova a Mariina. Bernard z Clairvaux věřil, že sentimenty jsou podstatnou částí lidské duše a jsou plny toho, co nazýváme vášeň. Vášně, jakkoliv jsou plny rizik a zmatku, mohou působit bolest, působí také jako probouzející síla. Zdá se, že všechny opravdové symboly, mají-li nás proměnit, musí být...

Modlitba

25.06.2019

Pane prosím chvilku mi dej a poslyš

Zatímco sloup

22.06.2019

Nemám právo soudit lidi, kteří se ocitli na dně. Ježíš nikoho neodsoudil, ale hledal jak znovu pomoct druhým na nohy. Církev občas dělá bohužel pravý opak. Staví se do role nadřazených a odmítá zraněné (a tak dál zraňuje), dokonce některým zabraňuje přicházet k eucharistii (zrovna těm, kteří by takový lék potřbovali nejvíc). Měli bychom být oporou,...