Obvykle nemáme ani tušení, co je v našem životě velké, a co malé. Používám aplikaci v mobilu s krokoměrem. Ujít denně alespoň 10000 kroků znamená udělat první malý krůček, a pak další, a další. Deset tisíc kroků je zrhuba 7 kilometrů, za rok 2500 kilometrů (to je z Mirovic do Říma a zase zpátky). Je to jen přirovnání, ale ukazuje sílu malých kroků....

Bůh se ptá Adama: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý?". Adam a Eva se ukryli a oblékli si fíkový list, poté jim Bůh podal kožené suknice. Hebrejské slovo "beged" (oděv) v sobě nese dva významy (být pokrytý a zároveň být pokrytecký a nevěrný). Nahota je tedy spojena s pravdou o nás. Narodili jsme se nazí, naše nahota je pravda o...

Mnoho lidí má z desatera strach. Jakoby se báli Boha, který je skrze desatero potrestá, nebo je bude špehovat a čekat až selžou. Pokud tak patologickému obrazu podléháme, pak jsme vyměnili svobodu Božích dětí za ideologii, která nám dává snad pocit spravedlnosti a lepších lidí. Nikdy nám moc nešlo dávat druhým radost (Evangelium = Radostná zvěst).

Všichni máme tělo. Je stejně tak hříšné ve svých touhách a přáních, ve svých potřebách jídla, pití, ale i do dotyku, sexuality a smyslů, jako je ve stejných věcech svaté.

Co hledáte? Boha, který by vás vzal na vrchol velkého chrámu, a vás by tam spatřili lidé, kteří právě procházejí kolem? Boha, který by vás zbavil vašich hříchů tím, že vygumuje vzpomínky a minulost a řekne, že nic z toho nebyla pravda? A nebo hledáte Boha, který by byl zároveň celou Pravdou vašeho života. Boha, který by pevně spojil vše...

Letnice, Svátek Seslání Ducha Svatého, jsou největším a nejméně slaveným svátkem vůbec. Duch svatý je Ježíšův dar všem, kteří se rozhodli jej následovat. Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." (Gn 3, 9-10). Když nás Bůh hledá, tak vždy volá KDE...

Slovo "Nevinný" (latinsky INNOCENS - "dosud nezraněný") je častým předmětem představ o nás samotných. Snaha prožívat svůj život jako nevinný dobrý křesťan či jak se dnes říká "slušný člověk" je paradoxní snahou žít jinak než KRISTUS. Jistě, naše zranění jsou možná jiného druhu, ale v posledku jde o to, abychom neutíkali před KŘÍŽEM. Kristus...

Apoštol Jan ve svém listu zmiňuje LÁSKU jako způsob poznání Boha, jako způsob života: "Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha." Velmi úzce to souvisí s druhým obrácením. Jestiliže první obrácení znamenalo opustit dosavadní způsob života, pak nyní je jedinou skutečností...

Plodem církve bez lásky je fanatismus, lpění na minulosti, lpění na formách, neboť obsah schází. Zůstávají pouze katechismy, základy víry, dogmata, ale obsah schází. Sladké hrozny z nichchž může vzejít dobré víno, dávající radost a osvěžení jsou plodem, který má svou chuť, svou sladkost, vyváženost, barvu. Svatý Augustin říká: "Víra bez lásky je k...

Svatý Jan nám připomíná kým doopravdy jsme: "Milovaní, už teď jsme Boží děti." Děti rostou, děti se radují, děti si hrají a... jistě..., děti také zlobí a padají. Pohledem Božích dětí nám neunikne nic vskutku podstatného.

Ambrož Milánský znovu a znovu pozvbuzoval k hledání Krista. Může nás drtit beznaděj, ale nemusí nás udusit: "Nuže, jdi i ty ke Kristu! Pozdě nebo v noci nebo ve kteroukoliv hodinu, vždycky nalezneš Krista ochotného tě přijmout."

Nevěřící Tomáš je nám opravdu podobný. Popravdě stále na ODPUŠTĚNÍ nevěříme. Věříme na obrázek, na křížek, na jméno své církve, na nauku, ale odpuštění? Proto si musí Tomáš sáhnout do Kristových ran. Ne aby uvěřil v existenci Krista, ale aby uvěřil odpuštění. Neboť Ježíš nebyl vzkříšen, aby se pomstil, aby šířil nauku o vině a trestu, ale aby se...