Největší překážkou v hledání Boha je představa, že je jinde, nebo, že my jsme jinde. Jan volal "obraťte se a ponořte se." Nechoď jinam. Bůh je tady. Je v člověku vedle tebe. Ponoř se do srdce a najdi v tom všem harampádí lásku. Je tam. Amen. Lk 3,1-6

Cítím se vyčerpaný. A ještě shánět dárky. Čas pro druhé i pro sebe, vnitřní mír. Nejsou k sehnání. Dnes ke mně nejvíc dolehlo "vzpřimte se a zdvihněte hlavu!" Advent. Čas přicházení. Přicházení na to, jak velkou cenu mají malé obyčejné věci. Amen. L 21,25-36

Král trním korunovaný. Nemocným, hříšníkům, prostitutkám i žebrákům vrací důstojnost člověka. Vidí to dnešní církev? Když nesmí do Božího království lesby, gayové, rozvedení, potom kdo? Věříme ve vzkříšení, ne v zatracení. Kristus je láska. Amen. J 18,33-37

Jsme možná tím jediným evangeliem, které kdy bude někdo číst. Nejde o počet chyb, ale kolik v něm bude naděje pro druhé. Slova z lásky nepominou! "Do nebe si vezmeme jen to, o co se rozdělíme s druhými", řekl krásně papež František. Amen. Mk 13, 24-32

Zbožní umí píár. Straší i soudí druhé. Ukazují k sobě. Hledající touží po Bohu. Sv. Martin dává polovinu pláště žebrákovi, který se třese zimou. Vracet slabým a odepsaným lidskou důstojnost. To je křesťanská cesta. Amen. Mk 12, 38-44

Dnes 3x zaznělo >Miluj<. Boha, Druhé i Sebe. Víra nezáleží tolik na názorech, ale na lásce. Tak to učí Ježíš. Milovat, ale znamená zranitelnost. Láska není jen dávání, ale dovolení druhému, aby byl blízko, je to ochota také něco přijmout. Amen. Mk 12, 28-34

Neodkládej svatost na podstavec, nezlať ji a nezavírej ji v kostele. Ona je tady. V topinkách s vajíčkem pro pár kamarádů, v lahvi vína, kterou vypijeme společně. To, co nejvíc hledáme je tady právě teď s námi, říkal Martin Buber. Amen. Mt 5, 1-12

Slepá republika. Za nás se dívali jiní. Horáková i Toufar, básníci, muklové. Lhostejnost odvrátila zrak od kriminálů a šibenic. Pokládat věnce nestačí. Sobectví a strach jsou slepotou dneška. Modleme se: "Ať vidím a přece ať miluji." Amen. Mk 10,46-52 #kázánívjednomtweetu

Ježíš neusedl na zlatém trůnu, ale u nohou svých přátel. Sv. František se stal nástrojem pokoje. Zaťaté pěsti neošetří rány, nepodají chleba, nepohladí. Co chceme, a jsme připraveni to přijmout? Prádznou misku naplníš, do plné se nevejde nic. Amen. Mk 10,35-45

Ježíš mluví o všem, co nás odděluje a uzavírá. Majetek, moc a dokonce i sobecká zbožnost. C. S. Lewis napsal, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Jedno je třeba. Milovat. To jest nevystačit si sám se sebou. Amen. Mk 10, 2-16

Umíme se rozvádět a nemluvit spolu. Pro tvrdé srdce neumíme odpustit sobě, ženám, mužům. Církev často moralizuje, ale nepozvedá. Naše vztahy ovládá minulost. Ať už bylo cokoliv, důvěřujme životu, který začíná teď. Amen. Mk 10, 2-16

Toto kázání věnuji JINAK věřícím. Evangelium je dnes zmiňuje. Dík ateistům, kteří mi v životě pomohli. Židům, buddhistům a dalším, kteří LÁSKOU uzdravují rány světa. Nám křesťanům Ježíš vzkazuje: nejsme pupíkem, ale rukama a SRDCEM světa. Amen. Mk 9,38-48