Svátek Svaté rodiny. Mluví se o TRADIČNÍ rodině. J. Pelikán řekl, že "tradice je živá víra mrtvých, zatímco tradicionalismus je mrtvá víra živých." Nechtějme dokonalou rodinu (ani ta Ježíšova nebyla), ale svatou smiřováním a časem pro druhé. Amen. Lk 2,41-52 #kázánívjednomtweetu

V ostatních evangeliích čteme "časně zrána", jen u Jana "zatímco ještě byla tma". Jan je ten, který má dnes svátek. Evangelista, který považoval za podstatné upozornit nás na to, že spása, uzdravení, chcete-li změna, se děje už ve chvíli, kdy si jen těžko umíme představit smysl víry, naděje nebo lásky, možná přesně v ten moment, který nazýváme...

Mučedníci

26.12.2018

I tyto Vánoce mají mučedníky! Nepleťme si sentiment a víru. Lidé zavržení rodinou pro sex. orientaci, znásilňované ženy, děti v Sýrii. Kdykoliv se otáčíme zády ke zlu, slyšme umírajícího sv. Štěpána: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." Amen. Mt 10, 17-22

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jak řekl básník Adam Borzič: "ztracení, nemocní, opovrhovaní i bezbranní" se vydávají ke společnému stolu. Za tichých nocí se naše jizvy mění ve znamení andělům, aby nás podepřeli a dali nám sílu. Amen. J 1, 1-14

Nestačí jen slyšet. Musíte to ucítit uvnitř, něco ve vás se musí pohnout. Váš život je v pořádku. Jste požehnaná žena, požehnaný muž. Nesete v sobě dar, který nikdo jiný nemá. Náš svět nepotřebuje teologii, ale odvahu dívky jménem Maria. Amen. Lk 1,39-45 #kázánívjednomtweetu

Spěchám. Předjíždím tři auta. Na křižovatce svítí červená. Jsem tu první. Usměju se. Dojet první na červenou, skončit první s infarktem, první se zhroutit. To je zhruba směr nás čtyřicátníků. Dnes zní liturgií slova "radujte se." Už slyším "na to nemám čas." Cynicky odpovídám "vážně nemáš." Amen. Lk 3,10-18 #kázánívjednomtweetu

Největší překážkou v hledání Boha je představa, že je jinde, nebo, že my jsme jinde. Jan volal "obraťte se a ponořte se." Nechoď jinam. Bůh je tady. Je v člověku vedle tebe. Ponoř se do srdce a najdi v tom všem harampádí lásku. Je tam. Amen. Lk 3,1-6

Cítím se vyčerpaný. A ještě shánět dárky. Čas pro druhé i pro sebe, vnitřní mír. Nejsou k sehnání. Dnes ke mně nejvíc dolehlo "vzpřimte se a zdvihněte hlavu!" Advent. Čas přicházení. Přicházení na to, jak velkou cenu mají malé obyčejné věci. Amen. L 21,25-36

Král trním korunovaný. Nemocným, hříšníkům, prostitutkám i žebrákům vrací důstojnost člověka. Vidí to dnešní církev? Když nesmí do Božího království lesby, gayové, rozvedení, potom kdo? Věříme ve vzkříšení, ne v zatracení. Kristus je láska. Amen. J 18,33-37

Jsme možná tím jediným evangeliem, které kdy bude někdo číst. Nejde o počet chyb, ale kolik v něm bude naděje pro druhé. Slova z lásky nepominou! "Do nebe si vezmeme jen to, o co se rozdělíme s druhými", řekl krásně papež František. Amen. Mk 13, 24-32

Zbožní umí píár. Straší i soudí druhé. Ukazují k sobě. Hledající touží po Bohu. Sv. Martin dává polovinu pláště žebrákovi, který se třese zimou. Vracet slabým a odepsaným lidskou důstojnost. To je křesťanská cesta. Amen. Mk 12, 38-44

Dnes 3x zaznělo >Miluj<. Boha, Druhé i Sebe. Víra nezáleží tolik na názorech, ale na lásce. Tak to učí Ježíš. Milovat, ale znamená zranitelnost. Láska není jen dávání, ale dovolení druhému, aby byl blízko, je to ochota také něco přijmout. Amen. Mk 12, 28-34