Kdo potřebuje přijímání? Bůh nebo my? Milující nebo milovaný? Matka nebo dítě? Muž nebo žena? Milenec nebo milenka? Život sám. Přijímání je dávání se. To je láska a zázrak. Přestat s bojem za lepší a výkonnější verzi svého "já". Bůh už řekl, že nemůže být bez nás. Jen děti stále opakují "já sám". J 6, 51-58

Dnes jsem se připojil k hladovce za svobodu pro Oleha Sencova. Jsme spojeni modlitbou a soucitem, v lásce. Doufám v jeho brzské propuštění na svobodu i ve svobodu všech politických vězňů. Pokoj a dobro.

"Marie, Nazaret a Gabriel: to jest - má duše, srdce mé a nová Boží zvěst. Mé srdce, změní-li se na údolí kvítí, má duše, možno-li ji v řádu panen zříti a dlí v tom údolí. Tu zvěst až přijme, chce-li, pak v jejím duchu Bůh se věčným slovem vtělí." Schefflerů Cherubský poutník je dobrý průvodce, nejen na cesty do zahraničí....

Augustin řekl, že v určitou chvíli se stal sám sobě otázkou. Hlásím tedy návrat z letních obnov v Želivě, s radostnou odhodlaností vyhazovat z oken a dveří svého života posuzování, strategie a techniky. Místo nich prostě dovolit životu i sobě - být otázkou, na níž Bůh posílá odpovědi v tichu snů, přátelství, těla a dokonce i hříchů. Pokoj a dobro....

Sv. Bernard ve své práci o sedmi stupních pokory vychází z Ježíšových slov: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce." Mt 11,29. Cesta, kterou Ježíš je, je tedy způsob pokory. Ve svém spise naráží také na apoštola Pavla, a tady je dobré se na chvíli zastavit a rozjímat o pokoře, protože jakkoliv se snažíme, meditujeme, vzděláváme...

Karel Arský

04.08.2018

K dnešnímu svátku Arského faráře se váže jedna drobná vzpomínka. Vloni jsme nechali jako díkůvzdání za záchranu Mirovického kostela opravit nedaleká Boží muka. Na podzim proběhlo i společné ekumenické požehnání soškám ve výklencích. Můj katolický kolega a kamarád, a v tom nejlepším smyslu syn Polska, bez problémů rozeznal Marii i postavu Ježíše....

Nebe a peklo

03.08.2018

Velký, drsný samuraj jednou navštívil malého mnicha.

Krásný začátek nového týdne vám všem přátelé. Poslední dobou se učím pozorovat. Chvílemi mám pocit jakoby přibylo nepochopení mezi námi, jakoby se šířila stále víc touha stále někoho soudit a obviňovat. Hledání cest k lásce a sobě navzájem nahradila pouhá argumentace (bez chápání celku, bez naslouchání a bez srdce).

Dnes se opět sejdeme k modlitbám za nemocné. Kázání bude mít bratr Lukáš a eucharistii bude sloužit bratr Filip. Připojte se k nám, třeba i modlitbou nebo rozsvícením svíčky v sedm hodin. V tuto chvíli se modlíme za celkem 78 osob, hospice, lékaře, zdravotníky, kněze z různých církví a členy řeholních společenství.

Pane a Vládce života mého, chraň mne od ducha lenosti, sklíčenosti, panovačnosti a prázdnomluvnosti. Ducha pak čistoty, pokory, trpělivosti a lásky uděl mi, služebníku svému. Ó Pane a Králi, dej, abych viděl provinění má a neodsuzoval bratra svého, neboť tys blahosloven na věky věkùv. Amen.

Někdy se zdá, že naše náboženství už docela ztratila kontakt se svým vlastním zdrojem. Církve v Evropě tak alespoň působí navenek. Je vzácností najít člověka, pro kterého jsou důležitější lidská srdce, než dogmata, řády a předpisy. A přesto takoví lidé jsou a uvidíte je napříč církvemi. Některých se instituce už zbavila, jiné se snaží vyloučit. To...

"Všimli jste si, že nám nikde v Novém zákoně Ježíš neříká, že musíme projevit lítost, abychom dostali odpuštění za hříchy? Ne, neříká to nikde, a to se samozřejmě týká i lítosti nad hříchem. Zkrátka ji přímo nevyžaduje. A zatímco se ztrácíme v něčem, co po nás Ježíš vlastně přímo nevyžadoval, šikovně přehlížíme to, co přímo a neústupně vyžadoval....

Víte čím je Plzeňská diecéze CČSH opravdu mimořádná? Má skvělý lidi s otevřeným srdcem. Opakuju se, ale myslím to vážně. Tentokrát chci poděkovat Tomášovi Procházkovi, jeho ženě Zuzce, Tomášovi Sýkorovi, Tomášovi Havránkovi, Jirkovi, Slávkovi a všem dalším, kteří už sedmý rok organizují Setkání rodin na Husitovi v Železné Rudě. Můj syn Jakub se...

Děkuju všem, kteří se připojují. Včera nás bylo v kostele dvanáct, ale v Duchu dalších 78 lidí, kteří jsou tím jediným bohatstvím, které máme. Společenství modlitby nemocných za nemocné ukazuje dávno tušenou pravdu, jsme spolu navzdory hranicím našich církví a představ o Bohu.

Láska je stav, kdy nezáleží na tom jak vypadáme, co si o nás kdo myslí. Nezáleží ani na tom jaký bude další krok. V první půlce devadesátých let byl v Bernaticích knězem pater Ivan (Vítek). Denně se modlil jen za to, aby měl lásku. Někteří ho považovali za senilního snílka a smáli se mu za to. Smáli se, protože...

"Sleduj znamení na cestě." Zavřu knížku, zabalím si svačinu a vyrazím na procházku. Asi po dvou kilometrech narazím na ceduli "Písecké hory." Obejdu jí a vzpomenu si na to, co bylo v knížce. Před lety jsem Jasnou Horu navštívil, a šel kolem toho obrazu po kolenou (jinak se to nedá). Legenda praví, že když se Ježíš ještě živil jako truhlář,...

Jak začít s meditací. Tohle není návod, tohle je jen krásná roztřesená vzpomínka na sobotní noc.
Vstupujeme s Ivanem kolem skály dovnitř. Na dně starého lomu prosvítá bílý kámen. Chci chvíli fotit a pak už jenom naslouchat (snad můžu drze prohlásit: meditovat). Ivan se loučí, říkám mu jen, že za chvíli dorazím za ním.
V srdci se...

"S moudrostí, která nezná slzy, s filosofií, která se nedovede smát a s velikostí, která se neskloní před dětmi, nechci mít nic společného." Chálíl Džibrán

Herodes. Impotentní, toužící po nevlastní dceři (Salome), třesoucí se strachy před Římem. S veleknězem se snaží udržovat dobré vztahy. Nechá zavraždit Jana Křtitele. Neustále se bojí pravdy. Nikdy se z něj nestane chlap. Mk 6, 7-29

Dva nebo tři

13.07.2018

Kdekoliv se sejdou dva nebo tři, říká Ježíš. Dnes to dlouhou dobu vypadalo, že bude jen jeden. Nakonec jsme byli dva. A jak říkal jeden můj kamarád: "chválit a děkovat a radovat se a cítit život, ne pořad jenom škemrat a bejt furt nespokojenej, na většinu věcí máme ruce a nohy, ale na společenství s Bohem je třeba srdce". Krásný...

Být spolu zamená lásku. Navzdory všemu máme naději. Je to ta největší a nejkřehčí věc na světě.
Vzpomínka na Simonku Jarolímkovou, která tragicky zahynula před dvěma lety v pouhých sednácti letech.

Anthony Mello říká, že málokdo se chce doopravdy uzdravit, většina lidí chce jenom, aby to přestalo bolet! Je to výpověď o mě, možná i o vás, společnosti. Uzdravení předchází: odvaha ukázat své rány (stud) - umožnit, aby se mě někdo dotkl (strach a bolest) a spoustu trpělivosti.

Poděkování

09.07.2018

Večer a kapky deště. Za chvíli usnu. Na posledním nároží své hříšné duše zaslechnu Ježíšův hlas. Zní to jako světlo prastaré pouliční lampy: "Nepolíbils mě, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy." Láska není "co", ale "kde." Je to místo! Znovu tatáž odpověď. Sedím u Ježíšových nohou, jako ta, které bylo mnohé odpuštěno?...

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?

Milí přátelé, o prázdninách budu dopisovat svou druhou knížku s pracovním názvem "Kolem čtyřicítky." Tak i prázdninový deník bude spíše občasníkem. Boží tělo (Nedělní přípravy budou vycházet každý týden). Užijte si prázdniny a přeji hodně dobrodružství a prožité lásky nám všem. Pokoj a dobro.

Nedávno jsem narazil na krásná slova trapisty Thomase Mertona: "Duchovním životem se rozumí láska. Nemilujeme proto, že chceme činit dobro, někomu pomáhat nebo jej chránit. Jednáme-li tak, vidíme ve svém bližním pouhý objekt a sami sobě se jevíme jako velkorysí a moudří lidé. To s láskou nemá nic společného. Milovat znamená cítit sounáležitost a...

Velký blázen

29.06.2018

Být blázen je totoéž jako být křesťanem. Docela pohoršující výpověď. Vždyť křesťan se na televizní obrazovce musí tvářit vážně, musí mít na sobě nějaký krásný šat, ověnčen zlatým křížem nebo řetězem a před jménem i za jménem, by se to mělo hemžit samými akademickými hodnostmi. Takový laik jako Ježíš, kterého ani nevysvětili na jáhna, natož aby znal...

Této noci

28.06.2018

Této noci znovu přicházejí. Už je to hodně let, kdy jsem ten zvuk zaslechl poprvé. Pokaždé, když zesilujeme hlasitost na reproduktorech našich pravd, zesílí i šum andělských křídel. Podobají se křídlům vrabců, zkrátka haléřové položky, nic čeho bychom si všimli, když stavíme na odiv svá poznání a stoprocentní jistoty.

Recykluj

27.06.2018

Na procházce jsem se zastavil u žlutých kontejnerů. Samolepka na jednom z nich hlásala "recykluj, má to smysl." Napadlo mě, že rycklace je vlastně totéž jako pokání. Musíme do ruky vzít znovu to, co by se dalo označit za odpadky. Pokání je způsob jakým se hřích stává sám o sobě zdrojem nové naděje. Ježíšovými slovy: "Nečetli jste v Písmu...

Vidění

26.06.2018

Chci tady poznamenat jen jednu zvláštní duchovní zkušenost, na kterou se dnes pohlíží spíše s despektem, velkými otazníky a podezřením. Myslím, že "vidění" se z křesťanského života trochu vytrácí. Spíš se stále spoléháme na rozum, na množství přečtených knížek a účast v kurzech a seminářích. Vidění, je duchovní zkušenost. Je to stav, kdy dovolíme...