FAQ

Odpovědi na často kladené otázky:

Jak se má křesťan vyrovnat se svou sexualitou?

Bůh je sexuální. Bůh sám je spojením protikladů. V takového Boha věřím - neboť věřím a vyznávám, že je Stvořitelem/Stvořitelkou. Mužský Bůh je polovina pravdy. Bůh je i velmi ženský, na což celé západní křesťanství často zapomíná. Bůh je skutečností našeho těla s jeho touhou, rozkoší a blízkostí, spojenou s veškerou bolestí a utrpením. Chcete-li "spojením protikladů". Bůh je "nebezpečný", jak bych kdysi řekl, právě onou blízkostí těl a duší, která může v našem životě změnit vše od základů. V posvátném splynutí vyjadřuje Boží sexualita to, co nelze slovy jakkoliv vyjádřit a proto ani dogmatizovat. Jistěže teologie, hudba, poesie, malba či fotografie se tomu přibližují, ale i ony musí v určitém místě zmlknout před tajemstvím, které je větší než celý vesmír.

Richard Rohr to vyjadřuje následně: "Bůh vytrvale hledá cesty, jak se přiblížit a vstoupit dovnitř, stávat se intimním způsobem jedním, což nás vždy současně děsí i těší. Víme, že k tomu jsme byli stvořeni. Dokud toto nezakusíme a neuvěříme tomu, nejsme tvořeni. Anebo řečeno ještě chmurněji, byli jsme stvořeni zbytečně. Bůh o nás usiluje."

Jste křesťan nebo buddhista? Podle některých Vašich příspěvků to vypadá tak, že jste to všechno smotal dohromady...

Jsem především člověk, milovaný syn jediného Boha, stejně jako vy jste milovaná dcera Boží. Křtem jsme ponořováni do obrovského tajemství lásky. Milovat Boha, milovat Ježíše, milovat bližního jako sebe sama, to je podle mne křesťanská cesta, která někam vede. A také proto mohu svobodně ctít ostatní náboženství. Nemohu a nechci zakládat svou cestu na nenávisti k jiným lidem. Utrpení je ve světě dost. Naším povoláním je projevovat úctu a hledat místa, kde můžeme společně hovořit, vést dialog, modlit se a uzdravovat, co jen lze. Buddhismus navíc není náboženství, a Gautamovo učení je v mnohém velmi moudré a nikterak neohrožuje křesťanskou integritu. V této oblasti mne velmi oslovuje přístup například Thomase Mertona, který vedl živý dialog se zenovým buddhismem.

Zdá se, že jste Mariánský ctitel. To ale do protestatské tradice nepatří...

Ano Marii ctím a vnímám, jak moc v církvi chybí. Jak je bez ní církev jen tvrdá patriarchální instituce. Církev československá husitská není protestantskou církví. Z jejího posledního vyjádření k Marii budu citovat z článku Patriarchy ThDr. Butty: "v Církvi československé husitské vážíme Marie, matky Páně, která je pro nás symbolem smíření, odpuštění a lásky." Jedná se o usnesení CČSH z roku 2016. Toto vyjádření mne motivuje dál navštěvovat mariánská místa a připomínat si na nich biblickou modlitbu, kterou tolik milovali i Jan Hus, Martin Luther či Zwingli: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." (Lk 1,28). Snažím se o to, abychom společně s celým křesťanským světem ženám připomínali jejich požehnání. Mnoho žen je ve svém ženství velmi zraněno, a Maria, podobně jako další biblické ženy, mohou být jistým druhem terapie tohoto bolestného místa.

své otázky posílejte prosím na mail poustevna@bratrfilip.cz, rád je veřejně zodpovím