"Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?  Jan 14,9

Narodil jsem se v Podbořanech 1. září 1975. Studoval jsem na Husitské teologické fakultě a od roku 1998 působím jako duchovní v Církvi československé husitské. Vysvěcen na jáhna jsem byl v roce 1998, v roce 2000 jsem přijal kněžské svěcení. Jsem ženatý, mám dceru Elišku a syna Jakuba. V roce 2012 jsem byl poprvé zvolen plzeňským biskupem na období sedmi let. V loňském roce diecézní shromáždění tuto volbu opět potvrdilo. Věnuji se amatérskému focení, rád píšu texty se spirituální tematikou, mám rád přírodu. Od roku 2018 píšu osobní blog, kde reflektuji své pochybnosti, pády, víru, naději i touhu po obyčejném lidském porozumění a přijetí.

"Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš?" 

Jan 14, 9

Církev? To jsme my všichni. Je to společenství. Není to nějaká organizace na způsob politické strany. Pro mne je to místo, kde můžu být takový jaký jsem, se všemi zraněními. Místo, kde je mi dobře, kde je prostor pro sdílení, radost a naději. Věřím tomu nahému, zraněnému a slabému muži na kříži. Tomu, který nás učí lásce a jehož jméno je plné soucitu. Věřím v Ježíše, který se ujímá všeho zraněného, vytěsněného a nepřijatelného. Tak se církev podobá rodině se vším všudy. I s tím, že dnešní rodina je zraněná, mnozí v ní jsou pro nás záhadou, jsou jiní, někdy nepřijatelní, těžko k sobě hledáme cestu.

Nevěřím ve složitou a lidsky vzdálenou teologii, ta nikoho neuzdraví. To, čeho je zapotřebí, je obyčejná lidskost, obejmutí a laskavá přítomnost. Vím, že jsem jen hříšník na cestě. Přesto svůj život nevzdávám a stávám se poutníkem, který se dívá a přijímá ty, které potkává jako bratry a sestry.  

Působím také jako hospicový kaplan. Rád doprovázím umírající a jejich blízké, protože tato práce mi vrací hluboký pocit smyslu. Za poslední roky se také velmi zintenzivnil podíl těch, kterým poskytuji pastorační podporu a duchovní doprovázení (svátost pokání, zpověď, naslouchání, modlitba, atp.).

Vybral jsem si oslovení bratr. Možná i proto, že jsem jedináček. Mohu být bratrem každému, kdo je taky na cestě, kdo zakopává a padá občas na zem, kdo občas pochybuje o sobě.  

V úvodu této stránky je napsán Ježíšův text vůči jednomu z apoštolů, který se jmenoval také Filip. Dovolím si Ježíšovi odpovědět: "Ano, neznám Pane. Ale budu to zkoušet znovu a znovu, dokud se to nenaučím."


sledujte mou stránku na facebooku

Filip Štojdl

Táborská 243, 398 06 Mirovice

E-mail:
poustevna@bratrfilip.cz chcete-li se potkat, srdečně vás zvu na bohoslužbu nemocných do Mirovic, kterou sloužíme každé pondělí od pěti hodin odpoledne


odkazy na další stránky přátel