filip

má křesťanská víra

Věřím v kosmického Krista, který žil, zemřel a byl vzkříšen za všechny. Věřím, že jeho srdce se dotýká všech a všeho, bez výjimek. Věřím, že stejně jako se dotýká naší duše, dotýká se i těla. Věřím, že ani lidská sexualita, ani naše omyly a životní ztroskotání mu nestojí v cestě. Věřím, že Kristus je přítomný nejen ve svátosti, ale v každém člověku, tak jak nás to učí i svatý František. Je ve vás, stejně jako ve mně, stejně jako v každé lidské bytosti. Poznáváme ho podle ran. Věřím, že všichni jsme milovaní synové a milované dcery jediného Boha, kterého nelze vlastnit, mít na něj patent, nebo komukoliv podmiňovat přístup k němu. Věřím, že Bůh hledá a nachází každého z nás, a proto věřím, že i naše zranění jsou svatá, neboť skrze ně k nám proudí světlo Ducha svatého. 


zastavení

Když umíral táta, položil jsem mu hlavu na hruď, a vnímal tep jeho srdce. Hladil mě přitom ve vlasech a všechno mezi námi bylo tímto něžným a obyčejným gestem přijato. Oba jsme v tu chvíli byli v srdci Ježíšově. Dnes věřím, že lidské hříchy i bolest jsou darem který ukazuje k tomu, co opravdu potřebujeme všichni. Pouze láska má tu moc uzdravovat, proměňovat a přijímat. Na této cestě není viníků a obětí, tady jsme všichni dětmi Božími.

V mém životě sehrála velkou roli deprese. Tehdy jsem vyhledal odbornou pomoc, začal jsem užívat léky a navštěvovat pravidelně terapii. Nedívám se na depresi jen jako na nemoc, ale vnímám ji také jako dar, který mne učí soucitu s druhými a dnes mne učí i soucitu k sobě.


životopis

  • Narodil jsem se 1. září 1975 v Podbořanech
  • Odmaturoval jsem na Obchodní akademii v Písku
  • Vystudoval jsem Husitskou teologickou fakultu UK v Praze a od roku 1998 jsem se stal jáhnem (od roku 2000 knězem) v Mirovicích
  • V roce 2012 jsem byl zvolený biskupem Plzeňské diecéze Církve československé husitské
  • Působím jako hospicový kaplan
  • Dál se vzdělávám v oblasti psychosociální pomoci a terapie
  • Věnuji se doprovázení na duchovní cestě

média a rozhovory

dokument z cyklu Cesty víry pro Českou televizi

velikonoční speciál Křesťanského magazínu České televize


Maria doveď mě k Ježíšovi, pokaždé, když zapomenu tu obyčejnou cestu bosých kroků a tepla lidských dlaní. 

pár obrázků z různých časů, míst a setkání

knížky 

knížky vydané i připravované

V knize duchovních úvah se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského biskupa se znepokojivou aureolou jurodivého. Nestojí tu před námi "dokončený" světec, povznesený nad trable tohoto světa, ale chybující člověk, nezastírající své osobní krize ani bolestné pády. Kniha je prodchnuta duchem civilního křesťanského mysticismu.

z recenze Richarda Ferčíka

vydáno vlastním nákladem.

-vyprodaná-

připravuje se elektronická verze ke stažení

V knize duchovních úvah se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského biskupa se znepokojivou aureolou jurodivého. Nestojí tu před námi "dokončený" světec, povznesený nad trable tohoto světa, ale chybující člověk, nezastírající své osobní krize ani bolestné pády. Kniha je prodchnuta duchem civilního křesťanského mysticismu.

z úvodního slova Martina Grubera

vydal Institut Plzeňské diecéze CČSH

k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas

jedná se o soubor (z velké části doposud nepublikovaných) textů od poezie, krátkých úvah a zamyšlení, miniaturní kázání a modliteb s osobní otevřeností vůči zraněním a vlastním pádům, které prožíváme všichni.

připravuje se k vydání

vyjde vlastním nákladem na jaře 2021


kam třeba dál


po čárou > hudba, filmy a další věci

hudba

filmy

nejnovější příspěvky

Pokojný advent. Doufám, že v tomto dopise naleznete nejen inspiraci a informace, ale spíš si moc přeju, ať v něm najdete naději a radost, kterou chci s vámi všemi sdílet. Najdete zde několik pozvánek, program farnosti, některé změny týkající se kostela a farnosti, a také plánovaná setkání na jaro a léto 2021.

Lis 29

Advent

Čekáte, že na konci ADVENTU se narodí Ježíšek? Vždyť Ježíš se už dávno narodil. Čekáte, že po smrti bude věčný život? Existuje-li věčný život, tak tento, který máme je jaksi mimo něj? Očekáváte druhý příchod Kristův? Že přijde Kristus a ujme se všeho za nás, zjedná pořádek, pochytá lupiče v oblecích a konečně bude konec?

Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jan 2, 15-16)

Možná také vyhlížíte ve své víře Krista, který přijde. Snad jste také odložili uzdravení do budoucích podmínek a přání. Je dost možné, že čekáte Krista oděného slávou a důstojností, Krista v zářivé zbroji, který se staví na tu naší - správnou stranu. Vypadá to stále tak, že Bůh se kamsi skryl. Myslím si, že to vskutku udělal. A udělal to...

Miluj lidi i v jejich hříchu, protože to se podobá Boží lásce a je to ta nejvyšší láska na zemi. Miluj celé Boží stvoření, celé a každé jeho zrnko písku. Miluj každý list, každý paprsek Božího světla. Miluj zvířata, miluj rostliny, miluj všechno. Miluješ-li všechno, zahlédneš božské tajemství ve věcech. Jakmile je zahlédneš, začneš mu každý den více rozumět.  

Dostojevskij