Věřím v kosmického Krista, který žil, zemřel a byl vzkříšen za všechny. Věřím, že naše tělo je jeho součástí. 

Věřím, že lidská sexualita je vyjádřením Boží radosti, ačkoliv je u většiny z nás poraněná. Věřím, že naše omyly a nevědomost nestojí ničemu v cestě, a pokud je pokorně přijmeme mohou nám pomáhat a dokonce uzdravovat. 

Věřím, že Kristus je přítomný nejen ve svátosti, ale v každém člověku, tak jak nás to učí i svatý František. Je paradoxem života, že Krista poznáváme v sobě navzájem podle ran, a nikoliv podle sebechytřejších myšlenek. 

Věřím, že všichni jsme milovaní a přijatí do Božího království již nyní v našem mužském či ženském těle. Je tragickým omylem církví, jež se odvažují Boha vlastnit a vyhrazovat, nebo komukoliv podmiňovat přístup k němu. 

Věřím, že Bůh hledá a nachází každého z nás, a proto věřím, že i naše zranění jsou svatá, neboť skrze ně k nám proudí světlo Ducha svatého. 

zastavení

Když umíral táta, položil jsem mu hlavu na hruď, a vnímal tep jeho srdce. Hladil mě přitom ve vlasech a všechno mezi námi bylo tímto něžným a obyčejným gestem přijato. Oba jsme v tu chvíli byli v srdci Ježíšově. Dnes věřím, že lidské hříchy i bolest jsou darem který ukazuje k tomu, co opravdu potřebujeme všichni. Pouze láska má tu moc uzdravovat, proměňovat a přijímat. Na této cestě není viníků a obětí, tady jsme všichni dětmi Božími.

V mém životě sehrála velkou roli deprese. Tehdy jsem vyhledal odbornou pomoc, začal jsem užívat léky a navštěvovat pravidelně terapii. Nedívám se na depresi jen jako na nemoc, ale vnímám ji také jako dar, který mne učí soucitu s druhými a dnes mne učí i soucitu k sobě.


životopis

  • Narodil jsem se 1. září 1975 v Podbořanech
  • Odmaturoval jsem na Obchodní akademii v Písku
  • Vystudoval jsem Husitskou teologickou fakultu UK v Praze a od roku 1998 jsem se stal jáhnem (od roku 2000 knězem) v Mirovicích
  • V roce 2012 jsem byl zvolený biskupem Plzeňské diecéze Církve československé husitské
  • Působím jako hospicový kaplan
  • Dál se vzdělávám v oblasti psychosociální pomoci a terapie
  • Věnuji se doprovázení na duchovní cestě

média a rozhovory

dokument z cyklu Cesty víry pro Českou televizi

velikonoční speciál Křesťanského magazínu České televize


Maria doveď mě k Ježíšovi, pokaždé, když zapomenu tu obyčejnou cestu bosých kroků a tepla lidských dlaní. 

hudba a filmy, které mně baví a inspirují