BRATR  FILIP

Jsem hříšník. Nic víc. A tak na těchto stránkách nehledejte správné odpovědi. Nemám je. 

Mám jen prázdné ruce, které občas spojím k modlitbě. Správné odpovědi najdete ve svém srdci.

Pokoj a dobro.