myšlenky na cestu

Inspirace je slovo, které pochází z latiny. Znamená >vdechování<. Náš svět je často otrávený jedem strachu, a tak je dobré navštívit tu a tam nějakou krásnou zahradu duše, která poznala mír.

Byl jsem veskrze hříšný. Jestliže Bůh může působit skrze mne, může působit skrze kohokoli.
Hlásejte evangelium stále, ale slova používejte, jen když je to nutné.
Pamatujte, že až budete opouštět tuto zemi, nebudete si moci s sebou vzít nic z toho, co jste získali, ale jen to, co jste darovali.

 

Podtrhnout židli pod tvým rozumem a vidět tě padat na Boha.

Háfiz