Emmanuel Levinas řekl, že nás proměňuje pohled do tváře druhého. Většinou nehledáme změnu, ale potvrzení, že máme pravdu. K ostatnímu jsme slepí. Učedníci spatří světlo a stín oblaku. Obojí zároveň. Tak poprvé zahlédnou i tvář Krista. Amen. Lk 9,28b-36

Buďto se vydáme na poušť, nebo jednoho dne vyhledá poušť nás. Pokušením zbožných je neumazat si ruce. Vyjděme na poušť lidských vztahů a nebuďme kazateli zavržení, ale Evangelia, jež se dotýká našima rukama zoufalých a slabých. Amen. Lk Lk 4,1-13 #kázánívjednomtweetu

Popelec. Ježíšovo pokání není slintáním před výlohou masny, ale návratem k prosté radosti a odpuštění. Jak krásně napsal sv. Jan "Řekne-li někdo: JÁ MILUJI BOHA, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář." Klidně se najez, ale miluj! Amen. Mt 6,1-6.16-18

Když nepřijmeš svůj stín, budeš ho promítat na ostatní. Nejde o to ignorovat zlo, ale nebýt slepý k dobru. "Čím více žijeme v lásce, tím méně se zaobíráme nedostatky druhých", říká trefně karmelitán Wilfrid Stinissen. Amen. Lk 6,37-45

MILUJTE své nepřátele! Jón Gnarr napsal, že NENÁVIST je jako když vypijete jed a čekáte, že umře ten druhý. Přehlížíme-li své stíny, (ne)vědomě je promítáme na ostatní. C. G. Jung se jednou zeptal: "a co když tím nepřítelem, budeš ty sám?" Amen. Lk 6,27-38

Nejdřív se ujisti, zda věci, které máš, nevlastní tebe. Jsi svodobný vyrazit na cestu do Božího království? Nebo budeš dál stavět betonovou zeď svého vlastního panství? Ovázat rány lze, i nasytit hladové, ale otroky úspěchu nikoliv. Amen. Lk 6,17-26

Starý zákon mluví o chudých jako o těch, kteří potřebují pomoc, zápasí o přežití, nebo o těch, kterým byla odňata sebeúcta, byli poníženi, znásilněni, vyvrženi a dnes jimi svět jenom pohrdá. To by pro začátek mohlo stačit.

Vyzkoušeli jsme všechno a stále nic. A najednou přichází někdo, kdo říká, abychom to zkusili znovu! "Zajeď na hlubinu". Právě tam, kde se nemůžeš spolehát jen na sebe, protože to jsi dělal celý život. Z mělčin na hlubinu. To je naše víra. Amen. Lk 5,1-11

Někdy dojdou síly. Vyzkoušeli jsme všechno a stále nic. Uvnitř můžeme cítit prázdnotu. A najednou přichází někdo, kdo říká, abychom to zkusili znovu!

Před pěti lety umřel Filip Havlíček (†14). Loučil se slovy: "svět je plný nenáviděnosti k určitým skupinám lidí." Nazaretští chtěli Ježíše shodit ze srázu! Není-li v kostele místo pro gaye, rozvedené a uprchlíky, není tam ani pro Ježíše. Amen. Lk 4, 21-30 #kázánívjednomtweetu

Tak na toho pozor! Zbavme se těch, kteří mluví o radosti, naději pro nemocné, propuštění vězňů a dokonce bez dovolení objímají zavržené. Nám přece nebude nikdo říkat, co máme dělat. Všechno víme nejlíp. Nebo ne? Amen. Lk 1,1-4;4,14-21

Nám nedochází víno. Chybí čas k radosti si víno společně vychutnat. "Už se zas nesmějou." Tak nějak by to dnes řekla Maria. Politik začíná zastrašováním. Ježíš začíná zázraky radostí, která je pro všechny. Amen. J 2,1-12