V knize duchovních úvah se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského biskupa se znepokojivou aureolou jurodivého. Nestojí tu před námi "dokončený" světec, povznesený nad trable tohoto světa, ale chybující člověk, nezastírající své osobní krize ani bolestné pády. Kniha je prodchnuta duchem civilního křesťanského mysticismu.

z recenze Richarda Ferčíka


vydáno vlastním nákladem.

-vyprodaná-

připravuje se dotisk

V knize duchovních úvah se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského biskupa se znepokojivou aureolou jurodivého. Nestojí tu před námi "dokončený" světec, povznesený nad trable tohoto světa, ale chybující člověk, nezastírající své osobní krize ani bolestné pády. Kniha je prodchnuta duchem civilního křesťanského mysticismu.

z úvodního slova Martina Grubera


vydal Institut Plzeňské diecéze CČSH

k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas

jedná se o soubor (z velké části doposud nepublikovaných)  textů od poezie, krátkých úvah a zamyšlení, miniaturní kázání a modliteb s osobní otevřeností vůči zraněním a vlastním pádům, které prožíváme všichni.


připravuje se k vydání

vyjde vlastním nákladem

Publikace volně ke stažení

Publikace k tématu přípravy na přijetí svátosti křtu a biřmování dospělých, která se zaobírá spirituálním rozměrem těchto svátostí.

Publikace k tématu pokání a přijetí odpuštění a smíření.