100 let Československa

Sestry a bratři, milí přátelé.

Mám velikou radost, že téměř všechny naše náboženské obce si tuto neděli připomenou 100 let od vzniku první samostatné Československé republiky. Etos Masarykův i dalších osobností této doby, a to včetě Karla Farského a žen i mužů tehdy vzniklé Československé církve, je jistě hoden připomínky formou bohoslužeb, žehnání naší státní vlajce, nově vysazeným lípám, koncertům i dalším slavnostním shromážděním.

Tento odkaz by nás, ale mnohem víc měl přivádět k hledání odpovědi na zmatek, který obklopuje tuto dobu, a jemuž ochotně sekundují politici všech světových stran. Tou odpovědí je jednoznačně Kristus! Bez něj jsme jen ztracené a zatoulané stádo. Vraťme se k Ježíšovi, a hledejme společně kde podepřít slabé a vyčerpané, bosé a hladové, umírající a nemocné, ztrádající, zadlužené, vězněné, žíznící. Neboť to byl, je a bude jediný důvod, proč si připomínat Československo a proč mít Církev československou husitskou. Odkaz Husův, Komenského, ale i Karla Farského je živý Kristus.

Pamatujme na slavná slova chorálu: "Tenť pán velíť se nebáti záhubcí tělesných, velíť i život složiti pro lásku svých bližních." Tento boj vedeme každý den. Nemusíme umřít ani dnes, nebo za týden, ale musíme se držet Ježíše Krista, který se za nás bez ustání modlí: "Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne." (Jan 17, 20-23) Amen.

pozdrav náboženským obcím bratra Filipa k 28. říjnu 2018