2. neděle po Narození Páně (A)

05.01.2020

Slovo, které se stalo tělem! Proti tomu miliony slov, která neznamenají nic. Politické fráze, reklama i církevní žvanění. Valentin Rasputin prý řekl "Aby si lidé rozuměli, nepotřebují mnoho slov. Mnoho slov je zapotřebí - aby si nerozuměli." Ejhle člověk. Amen. 

J 1,1-18