2. neděle postní (A)

08.03.2020

"Vstaňte, nebojte se!" Evangelia se v něčem podobají twitteru. Za omezeným počtem znaků je celá zpráva. Včetně úsměvu, vůně toho místa a tónu hlasu. Poslední slovo je u Boha vždy plné důvěry. Je to pohyb směrem vzůru. Vzkříšení, uzdravení. Pozdvihování... To slovo je tělem, jak vypráví ev. Jan. I vaše tělo bylo na počátku u Boha. A je s ním stále...

Mt 17,1-9