Ach ten uspěchaný svět adventní

01.12.2019

Ilustr. obrázek z filmu: Hosté večeře Páně
Ilustr. obrázek z filmu: Hosté večeře Páně

A je to zas tady. Z médií k nám proudí moudra o zkaženém a zlém světě. Doba je uspěchaná a advent je časem míru. Vkrádá se mi myšlenka, že my duchovní, ale i psychologové a filosofové mluvíme vlastně sami o sobě. Tedy o tom, co bychom chtěli, ale nežijeme. Jistě jsou fajn návody pro druhé. Ale mějme přitom na paměti slova sv. Františka: "když hlásáte pokoj, dbejte na to, abyste ho v sobě sami cítili." Opravdu nechci adorovat konzumní společnost, ale zdá se mi, že ta blikající světýlka v obchodech jsou nějak poctivějším vyjádřením touhy po něčem. Ano, snad po penězích. Jak říkal jeden moudrý muž: "Milujte Boha s takovou energií, jako lakomec své peníze." Dokud budeme milovat jen svůj vlastní obraz důstojných pánů a důležitých dam, přezbožnělých a lepších lidí, potud se budeme s duchem klidu a míru stále míjet. Sand je opravdu advent také příležitostí přestat poučovat a šťourat se prstem v druchých.