Ale já

Vladimír Holan
Vladimír Holan

"Poslední list se třese na platanu, neboť on dobře ví, že co je bez chvění, není pevné. Třesu se, Bože můj, neboť tuším, že brzy umřu a pevný měl bych být. Z každého stromu spadne i ten nejposlednější list, neboť on není bez důvěry k zemi. Z každého člověka spadne i ta poslední přetvářka, neboť prkno v márnici je docela prosté. List nemusí tě, Bože, prosit o nic, dal jsi mu růst a on to nepokazil. Ale já..."

Chci vstoupit do adventu vesele, ale i s básníky, kteří svou duši umí otevírat dokořán, ať to stojí, co to stojí. A tak jsem pro dnešní první advent vybral právě Vladimíra Holana. Dnešek věnuji jemu a jeho Kátě a také nám všem, kteří si neseme otazníky jako kříže, otazníky které nebudou zodpovězeny vykřičníkem, ale několika tečkami lásky.