Ale prachy si za něj nekoupíš...

16.03.2020

Sestry a bratři.Jistě je fajn, že máme plnou ledničku. Jak zpívá Richard Müller "Například východ slunce. A vítr ve větvích. Anebo píseň, tichou - Jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit - Za žádný peníze. Jenže zbejvá spousta věcí - A ty koupit lze." No, poslední dobou se k východu slunce řadí i respirátory, a možná přibudou brzo i některé léky a další věci, ale to nechme stranou...

Sebevětší majetek nás ale před nemocí neochrání. O tom vědí své lidé, kteří se s nemocí perou už mnoho let. Naopak oni vědí jaké to je, vážit si daru života a užívat si každý krásný den.Zřejmě ještě nějakou dobu nebude líp. Ale zdá se, že v určitém ohledu vlastně je. Mám teď na mysli obrovské nasazení našich zdravotníků, lékařů a záchranných složek, naše hasiče a policisty. Oni dávají ze svého nedostatku.

Mysleli jsme si, že jsme nezranitelní. Věřili jsme v nekonečné sýpky - tedy nekonečný růst HDP, ale přestali jsme si mezi tím věřit navzájem, mnoho lidí ztratilo víru v sebe sama a nakonec jsme dál ztráceli víru v Boha.Mysleli jsme si, že důležitá je plná lednička, chytrý mobil a skvělý profil s množstvím přátel. Mezi tím jsme zjistili, že nic z toho důležité není. 

Krásně to vyjádři včera pan profesor Hindls, podívejte se na noviny před pár týdny a dnes, a uvidíte jak to, co nás strašně trápilo před těmi několika týdny - měří dnes pár centimetrů.

Včera jsem ale vyzýval k tomu, abychom byli lidmi evangelia a nikoliv apokalypsy. A proto chci říct, že to co vidím v naší společnosti dnes je především úžasné:

  • vidím solidaritu a soucit
  • vidím modlitbu a sdílení radosti, jak je to jen možné
  • v Itálii lidé zpívají z balkónů a tady se pořádají na facebooku koncerty a lidé přednášejí poezii
  • lidé šijou veselé roušky, telefonují si, píšou si, mají starost o sebe navzájem
  • to všechno teď vidím všude kolem sebe a je to nádherný

Sestry a bratři, čtěme toto evangelium přítomnosti. Konečně nám to došlo. Došlo nám na čem záleží. Člověk se pravděpodobně potřebuje vždycky setkat s křížem, aby pochopil jak moc je život důležitý.Záleží na lidech, záleží na stvoření. Potřebujeme jeden druhého a to je jediné, co máme - co jsme vlastně vždycky měli - i před koronavirem. Sami si nikdy nevystačíme. Potřebujeme se navzájem. Je dobře, že to nyní cítíme... 

Je ale opravdu fajn, že teď už víme, že život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. Není to málo a je v tom naděje dost pro všechny.

Amen.


Kázání při bohoslužbě nemocných v Mirovicích, 16. března 2020 

A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má." Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?' Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.' Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem." Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je víc než pokrm a tělo než oděv.

Lukáš 12, 15 - 23