Anděl ti rozstvítil hvězdu

Phil Bosmans říká, že "andělem je ten, koho ti Bůh pošle do života, nečekaně a nezaslouženě, aby ti zažehl pár hvězd, když všechno potemní." Takových andělů potkáme v životě určitě několik. V temnotách dní i nocí stačí i světlo jediné hvězdy, abychom její obraz, který v sobě neseme, malou jiskru naděje v srdci, nenechali zhasnout. A pokud se nám tohle stalo, pak už nemůžeme mlčet a zavřít oči, spatříme-li někoho, komu svět pohasíná.