Andělé na žebříku

Od této neděle se na stránkách poustevny budete setkávat s anděly (každou neděli). Stručná definice říká, že andělé jsou poslové (řec. angelos - posel). Starý zákon používá pro tyto bytosti hebrejské slovo malachim (poslové Boží) nebo také označení bnej elohim (synové Boží). Andělé sestupují k na zem, mluví s lidmi, dávají znamení, ale také s nimi lidé zápasí. Vedle nejznámějších andělských jmen jako je Michael (kníže Božích vojsk), Gabriel (Zvěstovatel) a Rafael (Uzdravitel a Průvodce) je tu i jméno Lucifer, tedy Světlonoš, archanděl, který byl také jedním z bnej elohim. Postupně se v deníku zastavím u každého z nich, ale mnohem podstatnější bude biblická inspirace jednotlivými příběhy pro terapii (z řec. "therapeia" - uzdravování, léčení) toho, co prožíváme dnes jako krizi, nemoc, hřích, bolest, atd.. 

---

Andělé na žebříku

V Bibli není asi lepší příběh, který by tak dobře ilustroval lidskou cestu. Ano mluvím tu o životě praotce Jákoba, který popisuje 27. až 35. kapitola knihy Genesis. Aby získal požehnání svého otce, nejprve využil vyčerpání svého bratra a poté předstíral, že je právě Ezauem. Na počátku požehnání je podvod! Tak realistická je Bible milí přátelé. Nevypráví nám o svatých s červenou tvářičkou a jemnou ručkou, ale o skutečných lidech - lidech, jako jsme my sami!

Na začátku je Jákob vším možným, rozhodně však není sám sebou. Předstírá a nakonec utíká z domu ze strachu před trestem. Jeho první setkání s anděly se odehraje ve snu: "Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu." (Gn 28,12-13) 

Před Jákobem je ještě dlouhá cesta, zažije ještě mnohá vítězství i pády, ale právě tady, ve chvíli, kdy je stále jen pokrytcem a podvodníkem, se odehrává setkání s Bohem, které doprovází vidění andělů. Žebřík ve snu se stane znamením celého jeho života. I on bude ještě mnohokrát vystupovat a sestupovat, aby pochopil kým doopravdy je. Andělé mu ukazují cestu k poznání pravé identity a to se bez důvěry v Boží hlas (tak křehké důvěry jakou můžeme prožít jen ve snu) prostě neobejde. Jákob se v dalších letech bude učit trpělivosti, ale i snášení křivdy a podvodů ze strany druhých lidí (přečtěte si jak jej podvede za pár chvil jeho strýc). Jákob musí mít stále otevřené oči pro každé znamení podél pěšin a silnic. 

I my jsme na počátku naší cesty. Také nosíme stále masky a falešná jména, identitu, kterou nám přisoudili, nebo kterou jsme si ukradli. V lepším případě už víme na co jsme si hráli, co jsme v životě jenom předstírali. Skrze naše sny a setkání s anděly (které možná poznáme až po letech) začínáme hledat svou pravou tvář a své skutečné jméno. Cesta bude ještě dlouhá, a o dobrodružství nebude nouze, ale andělé budou s námi.

---

Andělská terapie I.