Bernardetta Sourbirous

Když jsem v Lurdech procházel maličkou místností starého vězení, které nebylo dost dobré pro vězně, protože bylo příliš vlhké a studené, ale bylo dost dobré pro manžele Sourbirous a jejich děti, vzpomněl jsem si také na jednu část z filmu Píseň o Bernardettě, kde řádová sestra zkouší děti ze znalostí katechismu. Bernardetta nevěděla co je to svatá Trojice. Neznala definice svého náboženství a tak nemohla být podle kritérií katechetky dobrou křesťankou. 

Nesporně jsme všichni chytřejší než Bernardetta, víme co je svatá Trojice, známe dogmata, filosofii, umíme spekulovat, hledat nejvýhodnější pozice pro naše argumenty. Ale co z toho, když nemáme dětsky čisté srdce, které nekalkuluje, ani nepředstírá, ani pro sebe nic nechce. Ježíš říká "Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.". Proto Bernardetta viděla, a my ne. Nemusíme na všechno zapomenout, a předstírat ztracenou nevinnost. Ale máme vědět, že každý každičký člověk, byť by se nám zdál sebenepatrnější, je pro Boha ten nejdůležitější. To díky čistým srdcím se mění svět k lepšímu.