Bohoslužba nemocných má své stránky

Od konce loňského roku sloužíme každé pondělí v Mirovicích bohoslužbu nemocných. Zkrátka bohoslužbu, kdy se nemocní přimlouvají za nemocné, slyší Evangelium a společně slaví eucharistii. K mirovické husitské farnosti se nyní připojily i další (Sokolov, Písek, Tábor a od příštího roku také Prachatice). 

BOHOSLUŽBA  NEMOCNÝCH