Bohoslužba nemocných

Dnes se opět sejdeme k modlitbám za nemocné. Kázání bude mít bratr Lukáš a eucharistii bude sloužit bratr Filip. Připojte se k nám, třeba i modlitbou nebo rozsvícením svíčky v sedm hodin. V tuto chvíli se modlíme za celkem 78 osob, hospice, lékaře, zdravotníky, kněze z různých církví a členy řeholních společenství.