Boj s démony

Sv. Silván z Athosu na dobové fotografii
Sv. Silván z Athosu na dobové fotografii

Ačkoliv moderní člověk nevěří na démony, a svět mýtů, symbolů a legend uzvařel pod pečeť rozumu, přesto jsou stále na světě místa, kudy k nám znovu proniká světlo mystiků a světců, jejich životní zkušenost, jejich duchovní cesta. Jedním z takových průvodců je pro mne i Silván z Athosu, ruský mnich, který žil na přelomu předminulého a minulého století (+1938). Zápas s démony, kteří pokouší člověka, aby ztratil naději, útočí a vysmívají se všemu čistému a krásnému v co jsme uvěřili, je sám o sobě součástí mnoha vyprávění.  Svatý Silván sdílí se svými bratry své svědectví o setkání s démony takto: 

Velice jsem se vylekal, ale řekl jsem: "Pane, ty vidíš, že mi démoni brání modlit se:Pouč mě, co mám dělat, aby ode mě démoni odešli." A Pán říká mé duši: "Pyšné duše jsou vždycky sužovány démony." A já jsem řekl: "Pane, pouč mě, jak mám smýšlet, aby byla má duše pokorná." A v duši slyším odpověď: "Zanech svou mysl v pekle, a nezoufej."

Náš zápas s démony se odehrává často jen v naší hlavě. Právě tam zápasíme se strachem z budoucnosti, s hříchy minulosti, s představami a domněnkami. Zanechme svou mysl, ať klidně shoří v pekelném ohni, ale nikdy se vevzdávejme naděje, která nás udržuje v kontaktu s darem života.