Bojíš se tmy?

Není nic známo o tom, že by se světlo bálo tmy. Je ale možné, že tma se bojí světla. Ale nechme těch řečí o strachu. Vždyť Bůh je jako něžný plamen svíčky.