Boží království

Je těžké věřit v Boží království, když vidíme tolik nespravedlnosti, násilí a zla. Boží království je ale nejprve způsob života, který vytváří prostor pro přijetí a lásku. Je to způsob jakým vidět a vědět, co dělat. Vstoupit do Božího království znamená opustit místo plné strachu (místo z kterého často jednáme). Satan říká "Nevěř v Boží království, vidíš, že to nemá smysl, nejsou toho hodni, ani ty toho hoden nejsi." Co odpovíš? Komu věříš? Dát za pravdu satanovi je přece tak logické. Ale křesťany z nás dělá naše srdce, nikoliv naše chytrost.