Boží milost

Nikdy nehleď na chyby a ubohosti druhého - nemysli ani na své nedostatky, jak na minulé, tak na současné, ani se příliš netrap kvůli svému pokroku a dokonalosti. Boží milost v tobě neustále pracuje.

Felix M. Cappello, SJ