Boží postoj!

Fratnišek nebyl teolog nebo církevní funkcionář, a tak zůstal svobodný a viděl velmi prostě. Zaujmout Boží postoj znamená rozevřít svou náruč a přijímat všechny nepřijaté (František to viděl na jednom syrském kříži poblíž Assisi). Druhou věc, kterou František praktikoval, byla chůze - postoj poutníka (Mk 6,8). Fratišek šel a měl stále otevřenou náruč. V evangeliu ho zásáhlo Ježíšovo přikázání učedníkům: "Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty." To je ona "krásná chudoba", jak jí vidí František. Mohli bychom ji klidně nazvat svobodou. Ten, kdo nic nemá, je schopen vidět v druhém člověku poklad. Vskutku si někdy myslíme jak je nutné zabezpečit své církve, jak jsou nemovitosti (kostely, fary a další) alfou a omegou, jak jsou podstatné naše kontakty a známosti se světskou mocí. Ve skutečnosti nás toto přesvědčení často drží ve vězení, na místech, kde nikdo není, a nám už schází energie jít tam, kde jsou potřební.
---
"Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si s sebou jen mzdu za lásku a almužny, které dali."
---
František zemřel 3. října 1226 ve věku 44. let