Bratr Roger

16.08.2020

V každém člověku mohou být pochybnosti. Ty nás však nemusí nijak znepokojovat. Chtěli bychom především naslouchat Kristu, jeho tichému hlasu, jenž promlouvá v našem srdci: "Neboj se! I když máš pochybnosti, Duch svatý tě nikdy neopustí." Bůh existuje nezávisle na naší víře nebo našich pochybnostech. Ani tehdy, když jsou v nás pochybnosti, Bůh se od nás nevzdaluje.


Když vložíme svou důvěru v Ducha svatého, můžeme jít neustále kupředu, od jednoho začátku k druhému, protože Bůh pohřbívá naši minulost v srdci Kristově a sám se ujímá naší budoucnosti. Co by člověka čekalo bez odpouštějící lásky a bez smíření?


Duchu Svatý, v tobě můžeme objevit tuto úžasnou pravdu: Bůh si nepřeje utrpení ani strádání lidí, úzkost a strach v nás nejsou jeho dílem, Bůh nemůže jinak než nás milovat