Bůh je láska

Bůh je láska! To jen pro všechny zvědavé dotazy jestli je Bůh muž nebo žena. Jan píše: "Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm." (1. list Janův 4,16). Kdyby v každém z nás byla ukryta polovina Pravdy, pak k jejímu nalezení potřebujeme mnohem víc otevřenosti, než jsme měli doposud. Láska totiž je totiž darovaní se, bez výhrad a všemožných podmínek. Zranění, která si neseme na našich tělech a duších, zranění tolik podobná ranám Kristovým. Věřit v Boha, znamená věřit v lásku v její celistvosti. Je to víra ve vzkříšení uprostřed Velkého pátku.