Bůh si už zvolil

29.09.2020
Andrej Rublev, Trojice
Andrej Rublev, Trojice

Bůh si už zvolil. Stal se člověkem. Se vším, co k lidskosti patří. Se zranitelným srdcem, s láskou, blízkostí, ale i s bolestí a smrtelností. Narodil se jako člověk, jak vyznáváme v krédu.
Pak už se tedy nemusíme ujišťovat, jestli tam, kde jsme - jsme správně, jestli jsme toho dost vykonali, jestli to, co se stalo, stalo se správně nebo špatně. Už nemusíme bojovat o lepší verzi svého já, o vyšší stupeň zasvěcení. "Jeho láska stačí," říká sv. Terezie z Ávily. Sv. Pavel říká dokonce: "kdybych neměl lásku - nejsem nic."
Není potřeba ještě něco přidat. Duchovní cesta je cestou opouštění všeho, na čem nesejde, co je zbytečné, co překáží, je to odvaha vstoupit do přítomnosti, kde už všechno je. Už není třeba se schovávat a vymýšlet strategie. Ježíš přišel pozvat hříšníky. Spravedliví jsou ještě stále hodně zaměstnáni sami sebou, stále ještě opatrují své "klenoty" ega. Hříšníci touží už jedině po lásce, po přijetí. Vědí, že na ničem jiném nezáleží.
I k nám dnes mluví anděl, jako k Marii, a říká "Neboj se, vždyť jsi nalezl/a milost u Boha." Tou milostí je život, který daleko přesahuje všechno, co si o sobě myslíme a vyprávíme o jiných. A tato milost se má stát tělem, počala se, a rodí se v nás.