Cesta, pravda i život

foto: Jan Vávra
foto: Jan Vávra

Věřím, že cestou, pravdou i životem jsou v církvi nemocní. To v jejich údělu rozpoznáváme pravost ran, které jsou stejné, jako rány Kristovy. Mnoho z nás rozjímá o líbezném Ježíšovi, ale pohled na nemocné už takový není. Najednou jsme vystaveni pochybnostem. Nevíme, co dělat. Jsme stejní jako "nevěřící" Tomáš. Stěžujeme si, že to máme těžké, že se musíme spolehnout jen na víru, že Krista nevidíme a nepoznáváme. Ale on je tady právě teď a v tichu srdce zaznívá hlas: "vlož svůj prst do jeho ran, staň se tím, kdo bude ovazovat rány."