Cesta

Šlápoty ve sněhu se pomalu vracejí ve spirále. Najít cestu znamenalo obrátit se. Spirála není zakletý kruh, ale pomalé poznávání toho, co nás vede k samotnému středu.