Charismata

Darům Ducha svatého říkáme charismata. Toto slovo pochází z řeckého slovesa charizesthai (být dobrotivý, laskavý, milosrdný; odpustit). Apoštolové i tradice nacházejí mezi svatými dary například: lásku, víru, naději, pokoj, trpělivost, sebeovládání, dobrotu, mírnost, věrnost, tichost a čistotu. Ježíš označuje jako dar také odpuštění. Je to dar, kterým vstupujeme do Božího království. Vraťme se ale znovu ke slovu charisma, jakožto daru Ducha svatého. Každý z nás nějaký takový dar jistě má, jen o něm neví, nemůže ho najít, nebo s ním nedokáže zůstat ve spojení. 

Dar, který nás činí jedinečnými, nás zcela jistě musí spojovat s druhými. Jinak to by to nemohl být dar Boží. Zdá se, že klíčem je právě slovo charisma, které naznačuje jak má náš dar působit. Bůh ví, že laskavost a milosrdenství našemu světu schází nejvíc. I my už víme, že mnohem snažší je utápět se v boji s druhým člověkem, nenávidět a stále někoho soudit. Potřebujeme dary Ducha svatého, nikoliv pro sebe a svou jedinečnost, ale pro druhé a pro spojení s druhými lidmi.