Chodit v pravdě

Terezie z Lisieux říká, že "pokora znamená chodit v pravdě". Význam pravdy není pro Ježíše ničím filosofickým, není to nový humanistický koncept. Dokonce to není ani množství slov. Je to pouhá přítomnost, síla neutíkat, zůstat a neskrývat se jako Kain, zůstat a nezapírat jak Petr. V životě jsme utekli a zapřeli jistě mnohokrát. Postní praxe má člověka naučit pokoře, která rozhodně není slabostí, slaboduchostí a ifnantilním předstíráním.