Chudáčci

V minulých dnech zaznělo mediálním prostorem slovo "Chudáčci". Assiského Františka nazývaly taky chudáčkem. Byl směšný celému světu - pro lásku k bezbranným, pro věčné starání se o nemocné a zavržěné, pro obvazování vředů malomocných. Evangelium bylo darováno chudým, těm jimž scházelo jídlo, oblečení, svoboda, zdraví a čest. A jak to krásně napsal ve své básni pater Šuránek: "Zas chladne svět! Zas přibývá mrazu! Zas kruté peklo chystá lidstvu zkázu! Slyš, Františku, slyš prosby naše vřelé: Chraň mrazu nás, chraň mrazu lidstvo celé!" Ať jsou šťastní všichni chudáčci světa, když je vidí peklo, tak to znamená, že blízko nich stojí Ježíš.