Čisté srdce

Zjevení Panny Marie malé Bernardettě
Zjevení Panny Marie malé Bernardettě

Mnoho lidí je zklamáno náboženstvím ze dvou prostých důvodů. Ti první vidí povrchnost, přetvářku a samolibou insituci, a tak odcházejí, aby si nepoškodili svůj vlastní sebeobraz. Druzí naopak vstoupí, ovšem ze stejného důvodu. Od určité chvíle mají dojem, že jde o to být správným a za všech okolností spravedlivým člověkem. Pravé náboženství, ale lidem nenabízí ani jedno, ani druhé. Vlastně nabízí jenom cestu k Pravdě. Křesťané si zvolili jako svou cestu Krista, a tak si zvolili jako svůj cíl Lásku. A na cestě Lásky jde pramálo o zásluhy. Jde tu o to milovat Boha a stát se milovaným synem, milovanou dcerou. Nikdy nešlo o nic jiného. Znalosti přijatých dokumentů všech možných koncilů, znalosti katechismů, nic z toho není třeba. Když myslím na tuto cestu lásky, vidím svůj vlastní handicap v "chytrosti" a "zkušenostech", které si nesu. Vidím před sebou malou Bernadettu, jak u řeky sbírá dříví a zjeví se jí Maria. Bernadetta vidí, protože má čisté srdce. My chytří a zkušení máme jedinou možnost, alespoň napoprvé. Vidět skrze lidi čistého srdce nejen Marii, Ježíše a Boha, ale také sami sebe.