Cítit sounáležitost

Nedávno jsem narazil na krásná slova trapisty Thomase Mertona: "Duchovním životem se rozumí láska. Nemilujeme proto, že chceme činit dobro, někomu pomáhat nebo jej chránit. Jednáme-li tak, vidíme ve svém bližním pouhý objekt a sami sobě se jevíme jako velkorysí a moudří lidé. To s láskou nemá nic společného. Milovat znamená cítit sounáležitost a nají v tom druhém záblesk světla Hospodinova."