Člověk, který nás potřebuje

Ve světě, který je rozdělen na my a oni, já a ty, se stávají lidé vítězi a poraženými, domácími a cizinci, přáteli a nepřáteli. Křesťan bude vždy tak trochu poraženým cizincem, uprchlíkem, nemocným a slabým. I když se celý svět bude zaříkavat svými právy na blaho a prosperitu, on půjde s Kristem tam, kde lidé trpí. Musíme to udělat, jakkoliv se nám nechce vyjít ven, z pohodlí našich práv na štěstí a poklidný život. Mystička Edit Stein o tom vydala svědectví nejen těmito slovy, ale hlavně svým vlastním životem:

"Pro křesťana neexistuje "cizí člověk". "Bližní" je vždy ten, koho máme před sebou a kdo nás nejvíc potřebuje; nezáleží na tom zda je to příbuzný, zda ho "máme rádi" nebo ne, zda si "morálně zaslouží" pomoc nebo ne. Kristova láska nezná hranice, nikdy nepřestává, necouvá před ošklivostí a špínou. On sám přišel kvůli hříšníkům, ne kvůli spravedlivým. A žije-li v nás Kristova láska, jednáme jako on a jdeme za ztracenými ovcemi."