Co hledáme?

Cesta ke kapličce, foto: Jan Vávra
Cesta ke kapličce, foto: Jan Vávra

Kdo všechno ví, přestane se ptát. Otázky, na které nejsou odpovědi snadno dostupné, mají smysl. Občas čekáme spousty let, ale odpovědi přijdou. "Tlučte, a bude vám otevřeno", říká Ježíš. Když si vystačíme s tím, že námi smýkají emoce a domněnky, pak se docela jistě ztratíme. Je třeba se ptát denně sebe samotných, co hledáme, kam jdeme, co cítíme a k čemu to slouží (otázka Grálu). 

Obvykle přicházejí podstatné otázky až když se ztratíme. Ježíš pomáhal lidem objevovat lásku. Takto k našemu životu patří tajemství bolesti, nemoci, nebo to, co označujeme slovem krize. Často jen tehdy jsme schopni se ptát na cestu. Můžeme tomu říkat třeba modlitba, ale na slovech tolik nezáleží - je to mnohem víc vnitřní postoj. 

Když usneme v blaženém pocitu vlastní spravedlnosti a svatosti, znovu se ztratíme. Ježíš opakoval v Getsemane učedníkům, aby s ním zůstali a měli otevřené oči. Oni pokaždé znovu zavřeli oči a spali. Tolik se jim podobáme. 

Náš Mistr před životem neutíkal. A to je ono. Najít milost u Hospodina, znamená v této milosti zůstávat ať se děje cokoliv.