Creatio ex nihilo

Když pochopíme jak tvoří Bůh, dotkneme se také změn v našem životě. Myslím tím změny opravdové - duchovní, prostupující, ne změny typu výměny pepsi-coly za coca-colu. 

"Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi." (Gn 1,1) Bůh tvoří obvykle z ničeho (creatio ex nihilo). Když se stará neplodná žena Sára směje tomu, že by mohla mít ještě dítě, když se hříšná žena dotýká Ježíšových nohou, tam všude vidíme princip "ex nihilo". Kristus křísí mrtvé, sám vstává z hrobu, naděje se objevuje tam, kde žádná není. 

Stejně tak přicházejí změny v našem životě - nové stvoření. Nikoliv díky plným dlaním zásluh a vlastní spravedlnosti, ale skrz prázdné ruce. Pak poznáme, že "ex nihilo" bylo od začátku "ex caritate" - stvoření z lásky.