Dech Boží

Tetragram (čtyři písmena hebrejské abecedy יהוה) označuje Boží jméno. Místo vyslovení těchto písmen však používají ti, kteří mají úctu k Božímu jménu jen pouhé "ha-šem" (to jméno). Čeština pak používá výraz Hospodin, Bůh, Otec, Stvořitel, atp. Původně ale nebylo jméno Boží vyslovováno vůbec. Místo toho jej přednášející prostě dýchali. Nádech a výdech, v tom někteří mystici spatřují Boží přítomnost.