Dejte světu Krista

Milí přátelé.

Znamením mládí je radost a odvaha vydat se na cesty. Vy jste dnes přijeli do Českých Budějovic. A jak se praví ve hře Záskok, právě zde by chtěl žít každý. Radost, smích a odvaha, podle toho poznáme mládí. A tak je docela jedno jaký je uveden váš rok narození v občance.

Jsem rád, že církev má i taková setkání, která se nepodobají pohřbům, a někdy ještě hůř schůzím. Včera mně předjížěl v zatáčce na Šumavě kamion z Estonska. Musel mít asi něco naléhavého a tak hodně spěcha. Na zadní straně návěsu měl velký nápis: "no risk, no life." Popravdě když mě předjížděl, uvědomil jsem si, že se mi opravdu chce žít, a tak jsem zpomalil a zajel trochu víc na kraj silnice. Kéž by tohle dokázali naši duchovní v Náboženských obcích, říkám si, když bylo po všem. Kéž bychom v tomto národě probudili znovu touhu žít, a ne si je stěžovat na druhé.

Většina z vás je ve věku, kdy vás čeká důležité rozhodnutí. Buďto se z vás stanou staré ufňukané báby, nebo strašně protivní dědkové plní vlastní sebedůležitosti. Proto je fajn, že máme víru a Bibli, a můžeme si něco přečíst. Poprosím někoho z vás, aby našel Lukáše, první kapitolu a přečetl verše 46 až 55 (Mariin chvalozpěv). Jak určitě víte, tak Maria tohle vyslovila poté, co uslyšela anděla. Moc přeju, abyste i vy dokázali tohle vyznávat i ve svém vlastním životě, i přes překážky, klacky pod nohama, navzdory situaci, i přesto, že jste právě na kolenou, a máte občas slzy v očích. Vyznávejte, protože i vy jste blahoslavení, i s vámi chce Bůh učinit veliké věci a uskutečnit je můžete právě jen a jen vy osobně.

Přeji vám, abyste v našem světě, který se řítí neuvěřitelnou rychlostí, našli čas na zaposlouchání se do ticha a zaslechli hlas andělů. Nenaslouchjete prosím cizím hlasům, ale hlasu uvnitř. Váš úkol je stejný jako Mariin. Svět potřebuje Krista. Dejte mu ho prosím. Svět uvěří jen Kristu, který bude pramenit z vašeho srdce.

Ať je toto setkání mládeže pro vás příležitostí toto prožít. Pokoj a dobro.

bratr Filip

Pozdrav k zahájení setkání mládeže Církve československé husitské v Českých Budějovicích, 28.9.2018