Den osvobození Osvětimi

Dnes si připomínáme den, kdy Rudá armáda v roce 1945 osvobodila vyhlazovací tábor v Osvětimi (Auschwitz-Birkenau). Během války tady zplynovali nacisté 1 135 000 lidí. 

Když uvažujeme o slovech jako je víra, naděje a láska, je třeba také vzpomínat na všechny oběti holokaustu. Nápis v jednom židovském ghettu, který byl po válce nalezen, říká:

VĚŘÍM NA SLUNCE, I KDYŽ NESVÍTÍ 

VĚŘÍM NA LÁSKU, I KDYŽ JI NECÍTÍM 

VĚŘÍM V BOHA, I KDYŽ MLČÍ.

Když třeba v těžkostech ztrácíme naději, když třeba pro bolest a strach nejsme schopni cítit víru, můžeme si na ta slova vzpomenout. Stejně tak bychom neměli nikdy zapomenout na holocaust, který sám mohli šířit jen lidé, kteří se lásky a naděje vzdali pro své jistoty a politická přesvědčení.