Dios sólo basta

Poznání svaté Terezie z Ávily je prosté. Sám Bůh stačí (ve španělštině "Dios sólo basta"). Spočinout v Bohu, nechat se jím prostoupit. Stát se ničím a tak vším. To je mystická cesta k Bohu. Svatý Pavel to nazývá v listu Filipanům "způsobem služebníka" (Flp 2,7). Podobně jako Terezie i Pavel a mnozí další prosili, aby byli zbaveni své temnoty. Pavlovi řekl Ježíš toto: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." (2Kor 12,9) Totéž slyšela Terezie. Proto říká "Dios sólo basta". Proto může být šťastná i v temnotě. Po našem křtu následuje cesta. Máme se na ní naučit něco velmi prostého. Důvěřovat.