Dnes se to stalo

Dnes nastalo spasení světa, světa viditelného i neviditelného. 

Kristus vstal z mrtvých, vstaňme s ním i my!

(podle sv. Řehoře Teologa)