Dobro a zlo

08.03.2024

Naše korporativní mysl, násilná a všudypřítomná, vlamující se do světa církví a spirituálních hnutí nás učí, abychom si nasadili klapky na oči a táhli dál, výše a hromadili. Svět se ocitl v takovém chaosu, že už nerozumí rozdílu mezi zlem a dobrem. Tragédií nás všech je, že, abychom vystavěli svou Babylonskou věž, která se beztak jednoho dne zhroutí, vidíme jen zlo a necháváme se jím oslepit. Dobro a Pokoj, jak přál svatý František a mnozí po něm, je něco, co nepřináší úspěch tak jak ho chápeme. Úspěchem by bylo, abychom to pochopili. Jinak zlo nikdy z naší společnosti neodstraníme. Potřebujeme pochopit onen smysl bolesti, která nás bičuje a svírá, abychom mohl jít dál.