Eduard Tomáš

26.05.2019

Eduard Tomáš // * 25. 11. 1908 + 26. 5. 2002

O jednotě

Pronesme tuto silnou mantru: Šťastny ať jsou všechny bytosti! Rozumějme tomu dobře: i ty, které nám dříve byly lhostejné, i ty, které jsme snad někdy nenáviděli. Všechny, protože jest jednota.

Ego a intelekt

Nezamotávej mysl do diskusí o Pravdě, a to ani samu se sebou. Intelekt má k tomu vždycky sklon. To však dává sílu egu a namísto odhalení zastiňuje Pravdu. Pravda může být pociťována až teprve tehdy, když se ego a jeho intelekt zcela utiší.