Efrém Syrský

09.06.2019

Panna Maria

Pán k ní přišel, aby se stal sluhou. Slovo k ní přišlo, aby v jejím lůně mlčelo. Blesk vstoupil do ní, aby nevyvolal hřmění. Pastýř k ní přišel, a hle, narodil se Beránek, jenž tlumeně pláče. Mariino lůno totiž obrátilo role: Ten, který stvořil všechny věci, vstoupil do něj chudý. Nejvyšší přišel k ní, ale vešel s pokorou. Záře vešla do ní, ale v šatech skromných. Ten, který štědře rozdává, poznal hlad. Ten, který napájí, zakusil žízeň. Nahý a svlečený z ní vyšel ten, který odívá všechny věci krásou.

Půst

Lépe v postě maso jísti, nežli na cti bližních hrýzti.

Kříž Kristův

Sláva tobě! Tys postavil svůj Kříž jako most nad smrtí, aby po něm přecházely duše z krajiny smrti do krajiny života. Sláva tobě! Tys vzal na sebe tělo smrtelného člověka a učinil jsi je pramenem života pro všechny smrtelníky.