Slovo, kterého se všichni bojí

15.09.2020

Existuje slovo, které bylo vysloveno tělem. I tím vaším. Nelze jej vrátit zpět. Nelze ho pochopit. Lze se do něj jedině vstoupit. Existuje slovo, které všechno mění, a proto nahání strach. Existuje slovo, které bere všechny argumenty, názory a boří všechny nedobytné hradby. Existuje slovo, kterému dřív nebo později podlehneme docela...


Proto ti říkám: Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. Komu se odpouští málo, málo miluje. (Lk 7,47)

To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. (J 15,12)

Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všecko omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všechno vydrží.... (1 Kor 4-7)

Bognerův překlad