You Lose Gold

Snímek obrazovky - reklama 1996
Snímek obrazovky - reklama 1996

Rabín Harold Kushner v jedné své knížce píše, že situaci v níž dnes žijeme dobře definuje reklama na jednu sportovní značku v době, kdy probíhala Olympiáda v Atlantě (1996): "You Don't Win Silver, You Lose Gold." Je to víc než jen definice společnosti, ve které prohrávající musí pryč, ve které nemají co dělat slabí, zranění, nemocní, chybující, umírající, ti kteří nejsou "první". Jednoho dne zjistí každý z nás, že už nezvítězí, že patříme k většině, která prohrála. Je to ale dobrá prohra. Popravdě je to jediný možný způsob jak odejít z takového místa je prohrát. Dokud budeme "první" a "úspěšní", dokud si budeme muset stále jen dokazovat jak jsme v tom či onom způsobu "nejlepší", budeme dál bloudit Dantovým temným lesem, v předpeklí světa, neschopní soucitu a lásky. Evangelium to vystihuje takto: "Mnozí první budou poslední a poslední první."