Hejno krkavců

Také jste si všimli tolika vážených lidí, tolika velkých, mocných a vlivných, kteří se s vážnou tváří schovávají za velká jména mrtvých mužů a žen? No možná to byl jenom přelud. Ve skutečnosti to mohlo být jenom hejno krkavců.